Česká mše vánoční

Ponořte se s námi do vánoční atmosféry a nalaďte se na klidný Štědrý den. Přijďte si 21. 12. poslechnout Rybovku – kouzelnou vánoční mši Jakuba Jana Ryby.

Článek

Znečištění oceánů: jak ničíme naše vodní bohatství. Čím je můžeme zachránit?

Oceány – nekonečné šíře vody, které zabírají neuvěřitelných 71 % zemského povrchu. Ukrývají obrovský ekosystém, který ale lidé postupně devastují. Plasty. Chemickým znečištěním. Co situaci zhoršuje nejvíc? A jak můžeme pomoct tomu, aby se oceány vrátily do původního stavu?

Co oceány znečišťuje?

Plasty

Zejména jednorázových plastů používáme čím dál víc. Všechny končí nakonec jako odpad – a velká část z nich právě v oceánech. V současnosti jich tam plave neuvěřitelných 150 milionů tun. A každý rok lidstvo přihazuje mezi 5 a 12 dalšími tunami. Pro představu: 12 tun ročně je tolik, jako kdyby se do oceánu každou minutu vysypal náklaďák plný plastů.

Dostávají se dokonce i na nejodlehlejší místa planety: do Mariánského příkopu, nejhlubšího místa světa (11 km), i na maličké ostrovy v Tichomoří vzdálené 4,5 tisíce kilometrů od nejbližší pevniny. 

Plasty ohrožují především podmořský život. Mnoho živočichů se do nich zamotává, nebo je spolyká a následně umírá. Problém se týká ryb, želv, ptáků, ale i takových forem života jako korály. Například želvy se běžně živí medúzami. Jenže průhledný plastový pytlík plující v moři vypadá úplně stejně. 

Problém s plasty v mořích se zhmotnil ve Velké tichomořské odpadkové skvrně. Je to oblast s vysokou koncentrací plastových částic, které plují po hladině Tichého oceánu (ale není to jednotný plovoucí „ostrov“ odpadu, jak se někdy mylně popisuje). Odhaduje se, že je velká zhruba 1.6 milionu čtverečních kilometrů, asi jako čtyři Německa. Podle jedné studie tvoří až polovinu skvrny rybářské sítě.

Mikroplasty

Mikroplasty jsou drobné částečky plastu, které v oceánech tvoří velké nebezpečí. Stejně jako větší kusy plastů mohou uškodit trávení mořských živočichů. Když je ryby a jiní živočichové zkonzumují, zůstávají jim v těle. A i s mikroplasty se pak dostávají k nám na talíř. 

Tip: Jak velké nebezpečí představují pro planetu a lidstvo mikroplasty? Přečtěte si v našem článku o mikroplastech.

Chemické znečištění

Další hrozbou pro oceány je znečištění chemikáliemi. Tvrdý dopad na život v oceánech má ropa, která na hladině vytváří tenký film, a voda se kvůli ní neokysličuje. Navíc obaluje peří a srst živočichů. Když se snaží očistit, ropou se otráví.

Voda v oceánech je zamořena také čisticími a mycími prostředky, které jsou jedovaté. Velký problém způsobují i opalovací krémy, které ztěžují život korálovým útesům, mořským řasám, ale i mušlím a rybám. Do oceánu se kvůli nám vyplaví ročně až 6000 tun chemikálií z opalovacích krémů.

Do vody se dále dostávají i pesticidy, hnojiva a těžké kovy z imisí. Shromažďují se v tělech vodních živočichů a prostřednictvím ryb opět i do našeho těla.

Jak znečištění oceánů ohrožuje planetu?

Klimatické změny

Plastové znečištění a emise skleníkových plynů ovlivňují nejen zdraví oceánů, ale i klima a životní prostředí. Dochází kvůli nim ke změně chemického složení vody a narušení ekosystémů. Oceány hrají klíčovou roli i v regulaci klimatu. Absorbují velké množství tepla a oxidu uhličitého z atmosféry. Znečištění a zvýšené emise skleníkových plynů ale tuto schopnost narušují. 

Jedním z konkrétních dopadů klimatických změn souvisejících s oceány je nárůst hladiny moří. Tání ledovců a zvýšená teplota oceánů přispívají k rozpouštění ledových šelfů a tím k zvyšování hladiny moří. To narušuje pobřežní ekosystémy, migrační trasy mořských živočichů a také zvyšuje riziko povodní pro obyvatelstvo na pobřeží.

Upadající biodiverzita

Jak už jsme zmínili, znečištění oceánů má obrovský dopad na veškeré živočichy, kteří v těchto vodách žijí nebo se do nich vydávají za potravou. Nejde jen o ryby a želvy zápasící s plasty nebo ptáky pokryté ropou. 

Třeba vyšší kyselost vody narušuje zdraví a růst korálů, na které je navázán celý vodní ekosystém. Mělčiny, nyní zanesené plasty, bývaly skvělým místem pro vývoj mláďat. Dnes už nejsou. 

Vymírání druhů

Kvůli znečištění dnes řada živočišných druhů postupně mizí z planety. Ohrožené jsou například belugy, jejichž mrtvá těla bývají plná chemikálií. Dokonce tak plná, že se s nimi musí zacházet jako s toxickým odpadem. Populace rapidně klesá i u karety pravé nebo lachtanů.

Vymírání druhů má ale širší následky než jenom ztrátu biologické rozmanitosti. Každý druh má svou roli v ekosystému – může to být kořist, nebo predátor, který reguluje populace jiných organismů. Když jeden druh zmizí, může to způsobit nepředvídatelné změny v potravních řetězcích a celém ekosystému. 

Co můžeme udělat pro čistější oceány?

Hlavní je co nejvíc omezit neustálé znečišťování. Tady je pár jednoduchých tipů, díky kterým ulevíš oceánům:

  • Každý z nás může produkovat méně plastového odpadu. Snaž se vyhnout používání jednorázových plastů, jako jsou kelímky, lahve na vodu, plastové příbory nebo igelitové nákupní tašky. 
  • Správně recykluj
  • Jsi na dovolené a vidíš na pláži plasty? Seber je a vytřiď. 
  • Používej kosmetiku, která neobsahuje mikroplasty
  • Mazej se jen ekologickými opalovacími krémy, které nezanášejí moře chemikáliemi. 

Podporuj udržitelný rybolov, který nezatěžuje oceány a nevyhlazuje celé živočišné druhy. Zajímej se, odkud rybí maso pochází.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články