Česká mše vánoční

Ponořte se s námi do vánoční atmosféry a nalaďte se na klidný Štědrý den. Přijďte si 21. 12. poslechnout Rybovku – kouzelnou vánoční mši Jakuba Jana Ryby.

Článek

Hromadění odpadu je jedním z nejpalčivějších ekologických problémů

Je to něco, co vytvořil člověk a příroda s tím jen horko těžko bojuje – odpad. Je nutné, aby ho vznikalo tolik? A když už vznikne, jak s ním naložit, aby přírodě ublížil co nejméně? O jednom z nejpalčivějších globálních ekologických problémů se více dočtete v našem článku. 

Odpad vzniká především lidskou činností a řadí se mezi něj jakýkoli materiál, látka nebo předmět, který není již použitelný nebo není žádoucí a je tedy považován za zbytečný nebo nepotřebný. 

Druhy odpadu: pevný, kapalný či plynný.

K tvorbě a hromadění odpadu přispívají běžné každodenní aktivity jako je spotřeba potravin, použití obalů, výroba produktů, stavební činnost nebo třeba energetické produkce. 

V neposlední řadě zmiňme a vypíchněme i nadměrné hromadění (často zcela nových) kusů oblečení na skládkách od především tzv. ultra fast fashion módních řetězců, mezi kterými v současné době “kraluje” čínský Shein. Ten je známý mimo jiné tím, nebere ohledy na životní prostředí, bezpečnost práce či alespoň na férové ohodnocení pracovníků, mezi které se nezřídka řadí i děti. Mimo jiné na tomto oblečení ze byly mnohokrát v nezávislých testech objeveny karcinogenní látky, které se společně s nekvalitním barvivem pak na skládkách uvolňují. Ovzduší a půda či voda tak dostávají pořádně zabrat. 
Člověka by to ani nenapadlo, ale podle vědeckých odhadů módní průmysl odpovídá za více než 10 % celosvětových emisí uhlíku – to je více než mezinárodní letecká a námořní doprava dohromady. Například v Africe už nalezneme vyloženě skládková města (tvořena z extrémně vysokých hromad odpadu s milionem much), která jsou vytvořena i z oblečení nebo vyhozené elektroniky, která se tam přiveze i z Evropy. Česko bohužel nevyjímaje. Ojedinělé bohužel nejsou ani oceány plné odpadu, který ohrožuje jak ekosystémy tak biodiverzitu.

Víte, že… V tuzemsku se ročně vyhodí okolo 180 tisíc tun textilu.

Jak hromadění odpadu zabránit?

U každého nákupu bysme si měli dobře rozmyslet, jestli daný výrobek potřebujeme a opravdu ho využijeme. A také: jestli než ho vyhodíme, nemůžeme ho, nebo alespoň jeho část, ještě na něco použít (například znovu využít skleničku po vyhořelé svíčce či např. marmeládě). Nebo místo vyhození do koše darovat někomu, komu by se ještě mohl daný výrobek hodit a posloužil mu. 

Stejně tak můžeme my sami využít nákupy z druhé ruky nebo třeba nakoupit jídlo, které má před dobou expirace či třeba není tak vzhledné a proto ho ve vybraných řetězcích v současné době nalezneme ve speciálních akcích, většinou pod názvem “zachraň jídlo.”

Místo charity skládka v Africe

Nevyužité oblečení a boty je možné dát do sběrného koše na textil, u kterého je napsáno, že jeho obsah poputuje např. do Klokánků či Charitě. Důležité je ale mít na paměti, že toto oblečení se třídí a velká část je dále prodává do zahraničí. 

Z Česka odtamtud oblečení nejčastěji míří do Maďarska, Itálie, Polska nebo Belgie. Ve zmíněných zemích pak specializované firmy oblečení posílají ve velkých balících například do již zmíněné Afriky. V Keni je secondhandový byznys “rozjetý” asi vůbec nejvíc. 

Jak odpad správně třídit 

S odpadem je důležité správně nakládat. Především proto, aby se minimalizoval jeho dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Třídění, recyklace, kompostování a správné likvidace odpadu jsou způsoby, jak snížit množství odpadu a zlepšit jeho dopad na životní prostředí. Nejlepší je se však vytvoření odpadu úplně vyhnout a klást co nejvyšší důraz na znovuvyužití. Podívejte se, jak jsou na tom s tříděním Češi.

I díky osvětě se v u nás každým rokem vytřídí víc odpadu než v předchozích letech. 

Připomeňme si, jak správně třídit. Zelený kontejner je určený na sklo, modrý na papír, žlutý na plast a nově i karton, šedivý na kovy, hnědá popelnice patří bioodpadu a stavební materiál či třeba nábytek by měl směřovat do velkokapacitních popelnic či na skládku určenou podle adresy vašeho bydliště. 

Pozor: na skládku vás nepustí, nemáte-li u sebe občanský průkaz s vyznačeným trvalým bydlištěm, které se shoduje s místem, které jste si pro odvoz odpadu vybrali.

Co se děje s odpadem, který vytřídíme

Poté, co jsou barevné třídící popelnice a kontejnery vysypány do popelářského svozového auta, je materiál odvezen na takzvanou dotřiďovací linku. Tam ho odborně znovu dotřiďují pracovníci.  

Je to z důvodu, aby opravdu vše bylo vytříděno tak, jak má být a mohlo být využito k dalšímu zpracování – recyklaci. Z deseti časopisů například může vzniknout nová kartonová krabice. Z třiceti PET lahví pak vznikne třeba fleecová bunda, na jedno tričko jich stačí pouze pět.

Pozor na nebezpečný odpad

Třídit se ale běžným způsobem do barevných košů nedá vše. Pozor na nebezpečný odpad. Za ten se považuje takový druh odpadu, který je zároveň nebezpečným materiálem a má negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí další nebezpečí. 

Proto ho nesmíme vyhodit například do směsného komunálního odpadu. Nelze ho ani spalovat v běžných spalovnách. Vhazujeme ho tedy pouze do speciálních popelnic nebo do odneseme do prodejen, kde na tento druh nebezpečného odpadu mají speciální nádoby.

Likvidace takových produktů pak probíhá ve spalovnách nebezpečných odpadů nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách. 

Příklady nebezpečného odpadu: 

 • barvy a laky,
 • baterie, 
 • elektronické cigarety,
 • mořidla,
 • autobaterie,
 • oleje, tuky,
 • zdravotnický materiál, 
 • tiskařské barvy, 
 • kyseliny,
 • lepidla,
 • obrazovky, 
 • mrazáky a ledničky s freony, 
 • zářivky obsahující rtuť apod.

Kde ve světě vzniká nejvíce odpadu?

Logicky vzniká nejvíce odpadu tam, kde je vysoká hustota obyvatelstva nebo třeba kde je vysoký rozvoj průmyslu. Jaké země jsou vysokou produkcí odpadu známé?:

Spojené státy americké: USA jsou jedním z největších producentů odpadu na světě. Je tomu tak zejména kvůli vysokému standardu života, velké spotřebě a rozsáhlému průmyslu. Nejvíce boj s odpadem prohrává New York a Mexico city. 

Spolková republika Německo: Německo má sice efektivní recyklaci a odpadové hospodářství, ale kvůli své rozvinuté ekonomice patří mezi země s velmi vysokou produkcí odpadu.

Japonsko a Čína: S rychlým rozvojem, urbanizací a obrovským počtem obyvatel generuje také Čína a Japonsko značné množství odpadu. Zde vznikají také “ostrovy odpadků”.

Neusnout na vavřínech

Lidé se i díky televizi a internetu naštěstí zajímají více a více o to, kde končí jejich odpad. Stále to však není dostatečné na to, aby se obrovskému hromadění odpadu dostatečně zamezilo. Recyklace, znovuvyužívání, kompostování… však to znáte. Je to něco, na co však navždy musíme myslet. Hromadění odpadu je jedním z nejzásadnějších ekologických problémů současnosti. 
Sledujte nás. Pravidelně pro vás píšeme osvětové a zajímavé články na ekologická témata a neprošvihnete díky nám ani zajímavé environmentální akce.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články