Česká mše vánoční

Ponořte se s námi do vánoční atmosféry a nalaďte se na klidný Štědrý den. Přijďte si 21. 12. poslechnout Rybovku – kouzelnou vánoční mši Jakuba Jana Ryby.

Článek

Green Deal: Co je Zelená dohoda pro Evropu a jak ovlivní Česko?

První klimaticky neutrální kontinent do roku 2050. Tento ambiciózní úkol si stanovila  v roce 2019 Evropská unie prostřednictvím plánu jménem Green Deal neboli Zelená dohoda pro Evropu. Co pro Česko znamená a jak změní naši budoucnost?

Co je Green Deal?

European Green Deal (česky Zelená dohoda pro Evropu) je plán Evropské unie, který směřuje k dosažení udržitelného a ekologicky šetrného hospodářství, snížení emisí skleníkových plynů a ochraně životního prostředí. Tato iniciativa vznikla v roce 2019 a Evropská unie se jí snaží bojovat proti klimatickým změnám. Jejím hlavním cílem je do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality.

Zabývá se oblastmi, jako jsou čistá energetika, udržitelná mobilita, renovace budov, dekarbonizace průmyslu, udržitelné zemědělství nebo obnova biodiverzity a ekosystémů

Dalším důležitým bodem Green Dealu je přechod k cirkulární ekonomice. Zjednodušeně to znamená: přestat vyrábět produkty jen na jedno použití, a naopak je tvořit tak, aby se daly snadno recyklovat, přetvářet a znovu používat. 

V Green Dealu se také mluví o tzv. principu spravedlivé tranzice. Ta má zajistit peníze pro znevýhodněné kraje, které by prošly velkou transformací. 

Jak Zelená dohoda vznikla?

Už v roce 2015 se prostřednictvím Pařížské dohody celý svět shodnul na tom, že je potřeba zmírnit změnu klimatu. Za Evropu se do toho aktivně pustila Ursula von der Leyenová. V prosinci 2019 nastoupila do funkce předsedkyně Evropské komise a už pár dní po svém nástupu představila tzv. Green Deal. Hned od začátku ho označovala za svou prioritu. Boj s klimatickými změnami je podle ní existenční otázka a je potřeba ji řešit ihned.

S Green Dealem sice svět seznámila von der Leyenová, plán pro transformaci Evropy směrem k ekologičtějšímu hospodářství a skleníkové neutralitě je nicméně výsledkem vyjednávání všech zemí EU. Shodlo se na něm 27 zemí, zástupci zemědělství, byznysu, vědy i neziskových organizací. Česká republika se Zelenou dohodou pro Evropu souhlasila a aktivně se podílela na vytváření konkrétních cílů i opatření. 

K čemu nás Green Deal zavazuje?

Zelená dohoda vznikla jako nezávazný plán, není součástí legislativy. Nastoluje pouze směr, kterým by se měly evropské země vydat. V roce 2021 nicméně vzniklo legislativní ukotvení Green Dealu – Evropský klimatický zákon. Díky němu se staly cíle Zelené dohody právně závazné. Vznikl také detailní balíček legislativních návrhů Fit for 55, který jde více do praxe a stanovuje konkrétní změny, kterých potřebují země EU dosáhnout do roku 2030. 

Jaké má Zelená dohoda cíle?

Klimatická neutralita do roku 2050

Hlavním cílem Green Dealu je mít za 27 let klimaticky neutrální Evropu. Znamená to, že země Evropské unie nebudou do ovzduší vypouštět více emisí skleníkových plynů, než kolik jsou schopné zase odstranit.

55% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030

EU si na cestě k vytyčenému roku 2050 stanovila jeden mezikrok. Chce snížit emise skleníkových plynů o 55 % oproti roku 1990.

Jak se budou změny financovat?

Evropská unie plánuje dát do naplnění Green Dealu rekordních 1 bilion eur. Vyvinula tzv. strategii udržitených financí, která má nasměřovat 500 miliard eur od bank a investorů do udržitelných aktivit. Dalších 500 miliard eur půjde z veřejných zdrojů. 

Kritika Green Dealu

Zelená dohoda může teoreticky přinést obrovské pozitivní změny, ale zcela přirozeně je také terčem kritiky. Už od začátku například zaznívá, že je projekt příliš ambiciózní a neufinancovatelný. Studie think-tanku New Economics Foundation ze začátku roku 2023 ukázala, že většina států Evropské unie nemá na financování projektů směřujícím k cílům Green Dealu dostatek prostředků.

Dalším velkým problémem je konkurenceschopnost firem na světovém trhu. Ceny musely zvednout už kvůli energetické krizi v Evropě, na další investice do inovací nemají peníze. Kritici navíc tvrdí, že by se měla pozornost soustředit spíše na části světa, které planetu znečišťují nejvíce: konkrétně Asie vyprodukuje polovinu všech emisí.

Co znamená Zelená dohoda pro Česko?

  • Měl by se proměnit tzv. energetický mix. Česko by mělo zmírnit výrobu elektřiny pomocí uhlí a plynu a zaměřit se na obnovitelné zdroje energie. V současnosti představují při výrobě elektřiny jen 13 %.
  • ČR čekají obrovské výzvy spojené se změnami na trhu práce. Utlumení uhelné energetiky by znamenalo zavírání uhelných dolů a tedy statisíce horníků bez práce. Bude potřeba je podpořit a proškolit pro nové zaměstnání. Změny se ale budou týkat i automobilového a dalších odvětvích průmyslu.
  • Česko se také bude muset vypořádat s tzv. energetickou chudobou

Konkrétní politiku, která s Green Dealem souvisí, už Česko představilo: například Nová zelená úsporám, 40 miliard Kč na transformaci uhelných krajů nebo bezemisní auta od roku 2035.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články