Česká mše vánoční

Ponořte se s námi do vánoční atmosféry a nalaďte se na klidný Štědrý den. Přijďte si 21. 12. poslechnout Rybovku – kouzelnou vánoční mši Jakuba Jana Ryby.

Kdo jsme

Poznej nás a bojuj za krajinu s námi

Projekt Rosteme pro budoucnost aktivně pomáhá české přírodě a kultuře. Sázíme stromy, obnovujeme brownfieldy a pořádáme kulturní akce. Do všech našich projektů zapojujeme děti a mládež a učíme je chránit bohatství, které nám tu nechali předci a které i my chceme předat dalším generacím.

Projekt

Českého královského institutu

Pracujeme pod záštitou Českého královského institutu. V něm zkoumáme, zda má monarchie v ČR šanci. Podle nás to není záležitost minulosti, je to přítomnost – o této formě vlády přednášíme, debatujeme a píšeme. A je to také možná budoucnost – zajímá nás, jak by české země vypadaly, kdyby místo prezidenta na trůn usedl král. 

Českém královském institutu budujeme hrdost na naši historii, která nezačíná rokem 1918, jak si mnozí mylně myslí, nýbrž je o 1 200 let starší. Do této doby patří jak světlé, tak i stinné stránky našich dějin a právě o nich informujeme a veřejně diskutujeme.

Chráníme přírodu

Aby i naše budoucnost byla královská

Co v naší královské minulosti jednoznačně fungovalo, byla péče o krajinu. Šlechta a panovníci se vždy řádně starali o své statky. Věděli, že v přírodě je to největší bohatství, a chtěli ho předat i svým potomkům. 

My jsme bohužel na tuto tradici v posledních 100 letech zapomněli a snažíme se z přírody získat co nejvíc hlavně pro sebe. Tím ji ale soustavně ničíme a ochuzujeme tak své děti o naplněnou budoucnost. 

Nemůžeme to tak nechat. Proto jsme založili projekt Rosteme pro budoucnost, díky kterému i ty můžeš pracovat na obnově přírodního a kulturního bohatství České republiky.