Česká mše vánoční

Ponořte se s námi do vánoční atmosféry a nalaďte se na klidný Štědrý den. Přijďte si 21. 12. poslechnout Rybovku – kouzelnou vánoční mši Jakuba Jana Ryby.

Vize

Aktivně pomáháme české přírodě a kultuře

Bereme změnu do svých rukou. Sázíme stromy, dáváme nový život brownfieldům a podporujeme krásu české kultury. Vracíme přírodě aktivně všechny dary, kterými nás obdařila. Když se rozvíjí příroda, rozvíjíme i my. A s námi naše děti – naše budoucnost.

Podpora přírody a kultury

Vracíme krajině původní tvář

Matka Země nás obdařila bohatstvím, o které se naši předci s láskou starali. Naše společnost ho ale soustavně ničí. My to tak nehodláme nechat. Podnikáme konkrétní kroky k záchraně přírody i kultury.

Rozvoj společnosti

Rosteme s přírodou

Když se rozvíjí příroda a kultura, rozvíjíme se i my. Jdeme příkladem a ukazujeme, jak si naši krajinu i tradice hýčkat. Věříme, že skrze přírodu a kulturu investujeme do celé naší společnosti.

Dar pro naše děti

Dáváme budoucnost

Příroda je tu nejen pro nás, ale hlavně pro naše děti. To ony jsou budoucnost. Zapojujeme proto do našich projektů děti a mladé a předáváme jim lepší svět pro budoucí generace.