Česká mše vánoční

Ponořte se s námi do vánoční atmosféry a nalaďte se na klidný Štědrý den. Přijďte si 21. 12. poslechnout Rybovku – kouzelnou vánoční mši Jakuba Jana Ryby.

Článek

Globální oteplování – vše, co byste o něm měli vědět

Extrémní povětrnostní jevy, povodně, sucho a velké dopady (nejen) na lidské zdraví. To je jen malý výčet toho, co přináší globální oteplování. Co ho způsobuje? Jak mu můžeme zamezit a jak se kvůli němu mění život na planetě?

Co je globální oteplování 

Nejprve si pojďme říct, co to vůbec globální oteplování je. Jde o dlouhodobé zvyšování průměrné teploty na planetě Zemi, kterou způsobuje téměř výhradně činnost člověka. Tím se také výrazně liší od změn klimatu v minulosti. Spalování uhlí, ropy, zemního plynu a průmyslové zemědělství, odlesňování a další činnosti způsobují zvýšení emisí skleníkových plynů, které v atmosféře zadržují teplo. To bohužel vede k přehřívání planety.

Následky globálního oteplování

Nárůst průměrné globální teploty je v současné době rychlejší, než kdy jindy a má neblahý vliv na naši planetu i lidskou civilizaci. Co vše způsobuje? 

  • Vysoké teploty: Stoupající teploty způsobují častější a intenzivnější vlny veder, které mohou ohrožovat lidské zdraví. Nezřídka v posledních letech způsobují i úmrtí. Pro lidské tělo je vysoká okolní teplota zátěží, na kterou není zvyklé. Navíc podporuje vznik a šíření infekcí. V extrémních případech mohou nastat naopak silné vlny zimy. A to i v oblastech, kde nebyly běžné.
  • Tání ledovců: Vyšší okolní teploty způsobují tání ledovců a ledových čepic, což vede ke stoupajícím hladinám moří a ohrožuje pobřežní oblasti. Alarmující je, že se množství odtáté vody za posledních dvacet let ztrojnásobilo. Pokud by postupně roztály všechny ledovce na planetě, výška hladin moří by se podle odhadů zvedla o 6,5 metru. To by znamenalo, že by mnoho současných měst a pobřeží zcela zanikla pod hladinou. Podle nejnovějších vědeckých studií navíc tání ledovců mění zemskou osu.
  • Extrémní povětrnostní jevy: Klimatické změny přinášejí častější a intenzivnější extrémní povětrnostní události, jako jsou například tornáda. Nevídaně silné tornádo se Českem (konkrétně jižní Moravou) prohnalo v červnu roku 2021. Zanechalo za sebou 7 mrtvých, desítky zraněných a zcela zničené vesnice. Ekologové upozorňují, že takto silné živly se mohou na našem území objevovat kvůli klimatickým změnám častěji. To samé platí pro povodně a požáry.
  • (Ne)bezpečnost potravin: Změny klimatu negativně ovlivňují i zemědělství, což může vést ke ztrátě úrodné půdy, snížení výnosu plodin nebo jejich likvidaci, zejména kvůli nevhodným podmínkám, ve kterých by se neměly pěstovat. To vše může ohrozit potravinovou bezpečnost. Kvůli horkům navíc hrozí po celém světě fatální nedostatek vody. 
  • Ohrožení korálových útesů: Dopady globální změny pociťuje i mořský svět. Vlivem vysokých teplot dochází u korálů k tzv. bělení. Což znamená, že korály přicházejí o potravu a postupně blednou, až z nich zbyde jen bílá kostra. Oceány navíc pohlcují cca třetinu oxidu uhličitého, který vyprodukuje člověk. To způsobuje jejich okyselení a korály v nich taktéž znehodnocuje. Ačkoliv jsou domovem čtvrtiny světového mořského života a poskytují potravu pro více než 500 milionu lidí, moc se pro jejich záchranu zatím nedělá. 
  • Narušení biodiverzity: Globální oteplování narušuje ekosystémy a přispívá k vyhynutí mnoha druhů živočichů a rostlin. Podle vědců může za 50 let zmizet až třetina druhů zvířat a rostlin
  • Migrace: Oteplování planety se začíná dotýkat i migrace. Kvůli vysokým teplotám lidé opouštějí své domovy a jednoduše se stěhují tam, kde není (alespoň zatím) nedostatek vláhy a úmorná a nebezpečná vedra. 

Jak se bránit globálnímu oteplování

Boj proti globálnímu oteplování je důležitou výzvou, která vyžaduje akci na všech možných úrovních. Od jednotlivců a komunit po podniky, organizace a vlády. Jaké kroky mohou od globálního oteplování pomoci? A jak se jednoduše můžete zapojit i vy?

  • Snížení emisí CO2: Asi nejdůležitější je omezení využívání fosilních paliv. Vy sami můžete například v domácnosti využívat energii efektivněji. Například odebíráním jí z obnovitelných zdrojů či nákupem úsporných žárovek. Místo aut se spalovacím motorem využívejte více hromadnou dopravu, elektrovozy či kola/koloběžky.
  • Obnova lesů a celkové biodiverzity: S redukcí oxidu uhličitého pomáhají hlavně lesy. Velké množství CO2 do sebe totiž zachytávají. Podporujte jejich obnovu. 
  • Recyklace: Recyklace, znovuvyužívání a minimalizace odpadu. I to pomáhá emise skleníkových plynů snížit, jelikož se nevypustí při jejich likvidaci do ovzduší. Není žádným tajemstvím, že v Česku na některých místech znečištění ovzduší překračuje až desetinásobně stanovené limity. Kde je situace nejhorší si můžete přečíst zde

Politická angažovanost: V současné době je nutné, aby se zákonem stanovila další opatření, která povedou ke snížení CO2. Vy sami se můžete například politicky angažovat či podporovat politiky, kteří na budoucnost naší planety myslí. Nebo alespoň všeobecně na řešení klimatických problémů v politice apelovat.

Zajímavost: Letos už jsme vyčerpali všechny zdroje. Dne 2. srpna 2023 se podle organizace Greenpeace a analýzy Mezinárodní výzkumné organizace Global Footprint Network vyčerpaly ekologické limity planety. Od tohoto dne lidé začali přírodní zdroje využívat ve větším množství, než jaké bude příroda schopna obnovit. Od této chvíle se pokračuje na dluh. Na vině je hlavně současný ekonomický systém. 

Globální oteplování je už stovkami studií potvrzený jev, který je třeba přestat ignorovat a který vyžaduje okamžitou akci. Jak naší, tak celospolečenskou. Pomáhejte s námi a stáhněte si náš checklist, kde najdete 49 tipů, jak chránit životní prostředí. Společným úsilím to zvládneme.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články