Česká mše vánoční

Ponořte se s námi do vánoční atmosféry a nalaďte se na klidný Štědrý den. Přijďte si 21. 12. poslechnout Rybovku – kouzelnou vánoční mši Jakuba Jana Ryby.

Článek

Znečištění ovzduší v ČR. Jak zamořený vzduch dýcháme a co musíme udělat pro změnu?

Kvalita vzduchu v ČR se pomalu zlepšuje, rozhodně však nemáme důvod k oslavám. Nejvíce znečištěné oblasti stále překračují limity až desetinásobně. Které látky nás nejvíc ohrožují a jak může ke snížení znečištění ovzduší v ČR přispět každý z nás?

Znečištěné ovzduší je problém, se kterým se Česká republika vypořádává dlouhodobě. A zatím ne moc úspěšně. V 70. a 80. letech patřila ČR k zemím s nejhoršími výsledky v Evropě. Po roce 1989 přijala nově vzniklá republika řadu opatření ke zlepšení, které se týkaly hlavně energetiky a jiných průmyslových odvětví

Po roce 2000 ale začaly koncentrace škodlivin v ovzduší zase stoupat a situace se teď lepší jen pomalu. Podle studie Global Air Quality City Ranking 2018 patří mezi stovku nejznečištěnějších měst v Evropě neuvěřitelných 31 měst a obcí v Česku. Znečištěný vzduch je přitom příčinou mnoha nemocí, jako jsou záněty dýchacích cest, rakovina, srdeční onemocnění a v konečném důsledku i smrt

Co způsobuje znečištění?

Průmysl

Veškeré výrobní a spalovací procesy v průmyslu jsou pro ovzduší velká zátěž. V ČR jde hlavně o hutě a strojírenský průmysl, těžbu hnědého uhlí, jeho spalování v uhelných elektrárnách a procesy v chemičkách

Vytápění

Největší znečištění ale pravděpodobně nevzniká kvůli průmyslu. Produkují přímo domácnosti. Vědci z Českého hydrometeorologického ústavu nedávno zjistili, že na znečištění ovzduší se vytápění domácností podílí více než průmysl (průzkum probíhal na Ostravsku). Situaci zhoršují kotle na tuhá paliva, hlavně uhlí, ale i biomasu. Největší škodu páchá spalování nevhodných materiálů.

Doprava

Znečištění způsobené dopravou trápí velká města, hlavně Prahu. Osobní i nákladní automobily zvyšují koncentraci prachových částic, oxidů dusíku i dalších plynů. Znečištění nezpůsobují jenom motory, ale taky třeba otěr brzdových destiček.

Jak se znečištění ovzduší posuzuje?

Abychom pochopili, jak nám které látky škodí, musíme se nejdřív podívat na to, jak čistotu ovzduší vlastně zkoumáme. Pomocí měřících stanic se na různých místech Česka sleduje koncentrace škodlivých látek ve vzduchu. Měří se v mikrogramech (miliontinách z gramu) nebo nanogramech (miliardtinách z gramu) na metr krychlový vzduchu. Hodnoty se následně porovnávají s tzv. imisním limitem, což je zákonná povolená úroveň znečištění. 

Jaké nebezpečné látky dýcháme?

Benzo(a)pyren

Tato látka je pro lidi vysoce toxická a karcinogenní. Má negativní účinky na nervový a imunitní systém. Považuje se za v současnosti nejproblematičtější látku ve vysoké koncentraci v ovzduší. 

Ukažme si znečištění na příkladu: imisní limit je 1 nanogram na metr krychlový vzduchu. V nejhorších oblastech Ostravska, nejvíce znečištěné části naší země, se hodnoty šplhají až na deset nanogramů. Desetkrát tedy překračují povolený limit. Lidé v těchto oblastech mají desetkrát větší pravděpodobnost, že onemocní, než lidé na území s povolenou hodnotou 1 nanogramu. 

Problém ale rozhodně nemá jen Ostravsko. V roce 2021 byla zjištěna vysoká koncentrace benzo(a)pyrenu na 40 % měřicích stanic.

Prašné částice (PM10, PM2,5)

Představují druhé z největších rizik znečištění ovzduší v ČR. Pocházejí hlavně ze spalovacích procesů v energetice a z vytápění domácností. Ke znečištění prachem také hojně přispívá doprava, která částice nejenom vytváří, ale navíc víří ty již usazené zpátky do ovzduší. Nejhůře z celé ČR je na tom v tomto parametru Praha.

Pro představu opět příklad z Ostravska: Limit pro znečištění ovzduší prašnými částicemi je v ČR 50 mikrogramů/m3. Překročit limit by oblast neměla na více než 35 dní. Ostravsko, jedna z nejzamořenějších části ČR, tento limit pravidelně překračuje až 100 dní v roce.

Oxid uhličitý

Není přímo nebezpečný pro naše tělo (pokud ho nedýcháme ve vysoké koncentraci), ale pro životní prostředí ano. Vyšší hodnoty ve vzduchu totiž přispívají ke vzniku skleníkového efektu a globálnímu oteplování planety. Oxid uhličitý v atmosféře vstřebává infračervené záření, které by jinak unikalo do vesmíru. Jeho koncentrace v ovzduší na celé světě, nejen v ČR, neustále stoupá. 

Které oblasti ČR jsou nejvíce ohrožené?

Ostravsko

Oblast Karvinná/Ostrava/Frýdek-Místek je krajem s nejznečištěnějším ovzduším v ČR. Podle nového průzkumu Českého hydrometeorologického ústavu tam lidé na některých místech dýchají vzduch s koncentrací karcinogenních látek šestkrát až desetkrát vyšší, než je zákonný limit

Největší problémy způsobují pevné prachové částice a rakovinotvorný benzo(a)pyrenu. Důvodem je velké množství domácností, které používají kotle na tuhá paliva, průmysl, ale také znečištění z polské strany. Situaci ještě zhoršují podmínky krajiny, ve které se Ostravsko nachází. Hlavně v zimních měsících se tu špatně rozptylují látky ve vzduchu a veškeré znečištění se nad Ostravskem koncentruje

Ústecko 

Ovzduší v tomto kraji znečišťuje hlavně průmysl, konkrétně těžba hnědého uhlí a jeho následné spalování. V kraji jsou čtyři lomy, pět uhelných elektráren a dvě velké chemičky.

Praha

Hlavní město nejvíc trápí znečištění způsobené dopravou. Pravidelně se zde měří hodnoty polétavého prachu, které překračují imise. Mezi nejvíc znečištěné části Prahy patří Starý Spiřilov a oblast mezi magistrálou a Jižní a Spořilovskou spojkou

Kde v ČR se naopak dýchá nejlépe?

A kde je naopak situace nejlepší? Podle průzkumů a měření dýchají Češi nejzdravější vzduch v Jihočeském kraji, Plzni a na Vysočině. Situace je obecně lepší ve vesnicích a malých obcích – pokud se ovšem blízko nich nenachází průmyslová výroba. 

Co můžeš pro ovzduší udělat i ty?

Celek tvoří jednotlivci. Průmyslovou výrobu odstranit nemůžeme, ale tady je pár tipů, jak se do zkvalitnění ovzduší můžeš zapojit i ty:

  • Používej hromadnou dopravu nebo jezdi na kole. Autem cestuj spíš výjimečně, nebo se snaž s sebou svézt co nejvíce lidí.
  • Vytápěj ekologicky. Pokud máte ještě kotel na tuhá paliva, snaž se ho nahradit ekologičtější variantou.
  • Nespaluj plasty a odpadky. Vzniká tím hustý toxický kouř, který může mít karcinogenní účinky. Pokud děláš oheň nebo griluješ, používej jen suché dřevo, větve a listí. 

Chceš se zapojit víc?

Vezmi změnu v České republice do svých rukou. Pojď s námi měnit nejen čistotu ovzduší, ale celé krajiny. Přidej se k nám.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články