Česká mše vánoční

Ponořte se s námi do vánoční atmosféry a nalaďte se na klidný Štědrý den. Přijďte si 21. 12. poslechnout Rybovku – kouzelnou vánoční mši Jakuba Jana Ryby.

Článek

Světový den vody pro urychlení změn

Každoročně se po celém světě 22. března oslavuje voda. Tento den nám připomíná, že bychom s touto životodárnou tekutinou měli šetřit a neznečišťovat ani zbytečně nevyčerpávat její zdroje. Kdy den vody vznikl, jaké téma přináší Světový den vody v roce 2023 a kde najít blížící se akce?

Proč vznikl Světový den vody

Den vody vyhlásilo v roce 1992 Valné shromáždění OSN a poprvé se slavil 22. března 1993. Datum se stalo mezinárodním svátkem, který poukazuje na nedostatek pitné vody, zhoršující se kvalitu vody, klimatické změny, ochranu vod a jejich šetření.

Téma roku 2023

Organizace spojených národů (OSN) vyhlašuje každý rok jedno specifické téma, kterému se věnují všechny osvětové akce.

Letošní téma zní: Urychlení změn prostřednictvím partnerství a spolupráce.

V minulých letech se Světový den vody týkal těchto témat: Odpadní voda (2017), Příroda pro vodu (2018), Voda pro všechny (2019) Voda a klimatické změny (2020), Uvědomování si hodnoty vody (2021) a Podzemní voda (2022). Starší témata.

Kdo a kdy pořádá akce pro veřejnost

Za osvětou a přípravou veřejných akcí spojených se Světovým dnem vody stojí zejména vodárenské společnosti. Pořádají dny otevřených dveří muzeí, přehrad a vodohospodářských objektů, dále soutěže, bezplatné rozbory vody nebo vzdělávací akce.

Den vody by měl v roce 2023 probíhat tak, že všichni vodohospodáři umožní zájemcům nahlédnout do běžně nepřístupných míst přehrad. Blížící se akce v celé České republice najdeš na webové stránce nase-voda.cz.

Zapoj se i ty do ochrany přírody a krajiny v Česku

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články