Česká mše vánoční

Ponořte se s námi do vánoční atmosféry a nalaďte se na klidný Štědrý den. Přijďte si 21. 12. poslechnout Rybovku – kouzelnou vánoční mši Jakuba Jana Ryby.

Článek

Recyklace, restaurování a cirkulární ekonomika aneb jak dát věcem a materiálům delší život!

Plýtvání zdroji ubližuje přírodě i nám samotným. Zcela zbytečně se neustále hromadí a hromadí tuny odpadu, který by přitom šlo zužitkovat a používat desítky dalších let. Nyní se proto společně podíváme na pojmy recyklace, restaurování a cirkulární ekonomika a jak s jejich pomocí ochránit životní prostředí i významná historická díla, která by jinak dost možná skončila v koši.

Recyklace

Recyklace představuje způsob, jak znovu využít odpad ve výrobním procesu. Jedná se o cyklické neboli opakované použití materiálu ve výrobě nových produktů. Tím se snižuje zatížení životního prostředí a šetří se jak obnovitelné, tak neobnovitelné zdroje. Není potřeba tolik těžit nové suroviny a rovněž klesá objem odpadu vyváženého na skládky.

Dělení recyklace

 • Přímá recyklace – v tomto případě se odpad nijak neupravuje a nemění. Pouze se znovu použije jako například automobilové součástky z vrakoviště.
 • Nepřímá recyklace – vyhozený materiál při výrobě nových produktů mění svou strukturu, konzistenci nebo tvar. Typickým příkladem je znovuvyužití papíru.

Recyklovatelné materiály

Jaké materiály se nejčastěji recyklují a tvoří základ pro vznik nových věcí?  

 • kovy
 • železo
 • hliník
 • měď
 • olovo
 • papír
 • textilie
 • plasty
 • sklo
 • bioodpad
 • stavební odpad
 • žárovky

Downcycling a upcycling

Víš, co tyto termíny znamenají? Jednoduše řečeno to, zda se kvalita materiálu recyklací zhoršuje nebo zlepšuje.

Kvalita jde dolů

Při downcyclingu dochází při každé recyklaci ke snížení hodnoty a kvality materiálu. Například dřevo se ve druhém cyklu zpracování mění na dřevotřísku a ve třetím cyklu na biomasu. Podobně se můžeme dívat i na použití kusu starého oblečení jako hadru do kuchyně nebo nastrouhání starého rohlíku na strouhanku pro obalení řízků.

Kvalita jde nahoru

Při upcyclingu neboli upcyklaci dochází naopak při každé recyklaci ke zvýšení hodnoty a kvality materiálu. Krásným příkladem je úprava neforemných nebo částečně zničených oděvů, které by jinak skončily v koši, do stylových outfitů. Přesně tak to dělá například sympatická a velmi kreativní Katarína Peterová alias laflorita.

Jak to může vypadat v praxi?

Základem je správné třídění! A to do správných barev, respektive správných kontejnerů. 

Toto jsou ty nejdůležitější barvičky pro třídění, protože právě takového odpadu denně vyprodukujeme nejvíce:

 • Modrá – papír
 • Zelená – sklo
 • Žlutá – plast
 • Hnědá – bioodpad

Černá nebo šedá není recyklace

Směsný odpad (který má nejčastěji šedou nebo černou barvu) není recyklace! Do těchto kontejnerů vyhazuj jen minimum věcí. Vždy se snaž najít kontejner pro konkrétní materiál.

Lepší práce s bioodpadem

My Češi bychom měli zapracovat zejména na třídění bioodpadu, ve kterém zaostáváme oproti ostatním evropským zemím. Na mysli máme potraviny, papír a odpad ze zeleně.

Příklady využití recyklace

Pomocí kompostování lze rekultivovat městskou zeleň, průmyslové oblasti nebo skládky, bioplyn vznikající na skládkách v důsledku nedostatku vzduchu lze využít jako zdroj elektrické energie a z PET láhví se dají vyrobit nejen nové láhve, ale také textil apod.

Využití recyklace je tedy, jak můžeš vidět, široké a vyplatí se. 

Restaurování

Restaurování nebo také restaurátorství pomáhá odborně opravit a obnovit krásu zejména u historických předmětů, které sešly vlivem času a přírodních vlivů. Díky tomuto procesu na skládce nejenže neskončí další věci, ale především se zachrání mnohdy úchvatná umělecká díla nebo starožitnosti.

Jak restaurátor obvykle postupuje?

 1. Důkladně dílo prozkoumá a zdokumentuje jeho výchozí stav.
 2. Vytvoří plán následujících činností pro jeho obnovu.
 3. Pustí se do retušování, doplňování chybějících částí a povrchových úprav.
 4. Dokumentuje všechny provedené změny a vypracuje závěrečnou zprávu.

Jak to může vypadat v praxi?

Při restaurování je obvykle potřeba spojit několik profesí dohromady. Dělo se tak i v případě obnovy ucelené sbírky čtrnácti obrazů z 19. století zobrazujících Křížovou cestu. Restaurátoři restaurovali malby, prováděli řezbářské práce na rámech a svícnech a zabývali se také polychromií nebo barevnou výzdobou a povrchovou ochranou.

Cirkulární ekonomika

K veřejnosti se pojem cirkulární ekonomika poprvé dostal v knize Michaela Braungarta a Williama McDonougha pod názvem Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, v překladu Od kolébky ke kolébce: jak změnit způsob, jakým vyrábíme věci, která vyšla v roce 2002.

Dělení na dva typy látek

Koncept cirkulární ekonomiky se ve své podstatě zabývá zvyšováním kvality životního prostředí a lidského života prostřednictvím zvyšování efektivity produkce. Toho se snaží dosáhnout myšlenkou dělení látek na organické a syntetické, kdy první z nich je možné vracet zpět do biosféry a druhé by mělo být možné z produktů extrahovat a znovu používat.

Koloběh cirkulární ekonomiky

vyrob → použij → znovu použij → přetvoř → recykluj →

Jak to může vypadat v praxi?

Základní principy cirkulární ekonomiky tkví například v těchto bodech:

 • Změna odpadu na suroviny – biologické i technické komponenty produktu jsou navrženy tak, aby bylo možné je rozložit na suroviny a znovu použít.
 • Rozmanitost místo efektivity – vše založené pouze na efektivitě ne vždy dobře funguje. Důležité jsou různorodé výrobky a materiály v množství velikostí a variant.
 • Energie i pro další generace – je vhodné energii čerpat ze Slunce, z větru nebo z geotermálních zdrojů, které se nám všechny nabízí teď a tady.
 • Cradle to Cradle – podniky samy kladou důraz na kvalitu výrobků, jejich recyklovatelnost, minimalizaci produkce odpadu, lokální zaměstnanost, produkci i spotřebu a efektivní využívání zdrojů obecně.

Dary a vykupování

Jak ještě prodloužit životnost věcí, které už nepotřebuješ?

Pokud se ti věci nedaří prodat na vlastní pěst, nebo už nejsou v tak dobrém stavu, vyhledej organizace, které nabízí výkup nebo odvoz použitých produktů

Existují například portály jako Vyklízení zdarma, Výkup nábytku nebo Online Sekáč. Jistě na internetu najdeš celou řadu dalších takových, které ti pomohou zbavit se starých věcí, aniž bys je musel vyhodit do popelnice a ony skončily na skládce.

Další možností je pak darování věcí kamarádům, známých nebo potřebným.

Udržitelnost jako klíč ke spokojenosti

Velikost populace každým rokem roste a spolu s ní také množství vyprodukovaného odpadu. 

Mysli proto o to více na budoucí generace a na to, do jakého prostředí se narodí. Rozumně využívej zdroje, neplýtvej jimi a važ si každé rostliny a živočicha. Přemýšlej o tom, co kupuješ, a když už nějaké věci doma máš, dobře se o ně starej. A když po nějaké době pocítíš, že je čas na změnu, dej jim druhý život například v rukou někoho jiného.

Pomáhat přírodě můžeš už teď! Připravili jsme pro tebe více než 40 tipů, jak chránit životní prostředí. Stáhni si PDF s checklistem zdarma a pusť se do změny životního stylu. 

Zapoj se i ty do ochrany přírody a krajiny v Česku

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články