Česká mše vánoční

Ponořte se s námi do vánoční atmosféry a nalaďte se na klidný Štědrý den. Přijďte si 21. 12. poslechnout Rybovku – kouzelnou vánoční mši Jakuba Jana Ryby.

Článek

Elektromobilita – spása nebo drahý špás?

Prodeje elektromobilů se rok od roku raketově zvyšují. Jaké jsou jejich hlavní výhody a nevýhody? Budou muset lidé změnit přístup k cestování? A je na místě, aby byly prodeje aut se spalovací motory od roku 2035 zcela zakázány? 

Nad tím, jestli je elektromobilita pro planetu spása nebo zatím jen všeobecně drahý špás, který má před sebou ještě dlouhou cestu, se vedou mezi odborníky i širokou veřejností rozsáhlé debaty. Nelze však zatím jednoznačně říci jasné stanovisko

Velkou výhodu elektromobilů řekněme hned na úvod: vypouštějí do svého okolí mnohem méně emisí než konvenční vozidla se spalovacími motory. Ostatně to byl hlavní důvod, aby Evropský parlament nákup aut se spalovací motory od roku 2035 zcela zakázal. Od tohoto rozhodnutí se sice letos v březnu trochu ustoupilo (proti úplnému zákazu se ozývalo především Německo. I přesto, že tamější vláda aktuálně jede na vlně zelené politiky”). Je ale jen otázka času, kdy padne definitivní rozhodnutí. 

Budou lidé muset změnit přístup k cestování?

Česko ani okolní státy zatím bohužel ani zdaleka nemají vybudovanou infrastrukturu pro elektromobily v takové úrovni, aby nebyl problém podniknout například delší cesty. Elektromobily mají stále omezený dojezd na jedno nabití. Pokud by do patnácti let byly na silnicích především elektrovozy, znamenalo by to nutnost dobíjecí stanice postavit doslova na každém rohu. (Berme také v potaz, že i rychlonabíjení elektromobilu zabírá obecně více času, než „jen” nalití benzínu či nafty do nádrže). 

Zda to tak bude, ukáže opět jen čas. I výstavba nových stanic by zájem o elektromobily logicky zvedla. Zatím mnohým lidem, kterým záleží na životním prostředí, k nákupu elektromobilů nebrání pouze jejich stále poměrně vysoká cena, ale i nedostatečné pokrytí nabíječek pro tento typ vozů. 

Elektromobilita – ekologičtější varianta?

Jak už jsme zmínili, elektromobily nabízejí udržitelnější a ekologičtější alternativu k vozidlům se spalovacím motorem. Zaměřme se nejprve na jejich ekologické výhody: 

  1. Snížené emise skleníkových plynů (a tím pomáhají v boji s klimatickými změnami)
  2. Nižší provozní náklady (např. elektřina je levnější než benzín či nafta)
  3. Nezávislost na fosilních palivech
  4. Možnost využití obnovitelné energie 

Další výhodou může být i možnost vjezdu do nízkoemisních zón (do kterých stále častěji nesmějí například dieselová auta), získání dotace na pořízení elektromobilu či využívání parkování zdarma

Z ekologického hlediska je však sporné to hlavní baterie (které stojí mimochodem cca polovinu z celkové ceny vozu). Dosud byly hlavní obavy a protesty proti elektrovozům spojené s těžbou nerostných surovin, které jsou v bateriích obsaženy, zpracovatelské aktivity v chemickém průmyslu či ekologická zátěž, která může nastat s vyhazováním starých baterií. Například lithiové iontové baterie, které jsou nejčastěji používané v elektromobilech, obsahují lithiové sloučeniny, kobalt, nikl a další kovy. A s nimi je mnohdy spojena i špatná nebo hůř – žádná recyklace. 

Neklesejme ale na mysli. V nedávné době byly v Bruselu přijaty poměrně přísné směrnice, které správnou recyklaci nakazují. Zákon ukládá výrobcům baterií povinnost identifikovat, předcházet a řešit širokou škálu problémů, které se týkají i například znečištění vody. 

Zároveň výrobci vidí „zelený trend” jako možnou příležitost oslovit širší škálu kupců, proto začínají více dbát na vznik šetrnějších baterií, které budou mít snížený obsah vzácných a škodlivých materiálů. Například společnost Tesla deklaruje, že žádná z dosluhujících či poškozených baterií používaná v jejich vozech neputuje na skládku a že efektivní recyklací získávají až 92 % součástek zpět. Vědci také zkoumají alternativy ke kobaltu, který je kontroverzní z hlediska podmínek těžby a sociálních otázek.

O 81 % nižší uhlíková stopa

Podle mnoha průzkumů i přes výše zmíněná negativa spojena především s recyklací baterií a výrobním procesem, jsou na tom z ekologického hlediska elektroauta stále daleko lépe, než ta se spalovacími motory. Uhlíková stopa elektromobilů poháněných obnovitelnými zdroji energie, je až o 81 % nižší než u „tradičních aut”

Věděli jste? Více než 30 % emisí oxidu uhličitého v EU je produkováno dopravou. Z toho je silniční doprava zodpovědná za více než 70 %. Vodní a letecká doprava vypouští okolo 14 % emisí oxidu uhličitého. Když se tyto skutečnosti spojí s tím, že počet nových aut rok od roku roste, je zřejmé, že snižování emisí z dopravy je opravdu něco, na co se je nutné zaměřit. Jde o jednu z nejdůležitějších výzev pro současnou moderní civilizaci

Jiný kraj, jiný mrav

Ekologičnost elektroaut není všude na světě stejná. Proč tomu tak je? Jejich ekologická účinnost je totiž přímo úměrná specifickému energetickému mixu dané země. I přesto je ale i v zemích, kde je energetický mix založen na fosilních palivech, dopad elektroaut na životní prostředí mnohem nižší než u klasických se spalovacím motorem

V těch zemích Evropské unie, kde je procento výroby energie z obnovitelných zdrojů nejvyšší (jde zpravidla o ekonomicky nejvyspělejší státy), vyprodukuje elektromobil za svou životnost až o 50 % méně CO2 než auto pojízdné na naftu

Jak si vedeme?

V Česku je aktuálně přes 14 000 registrovaných elektrovozů. Z toho je více než 77 % registrováno na firmy. Platí také, že čeští řidiči se řadí mezi ty nejkonzervativnější v Evropě. Podle průzkumů bývají dlouhodobě věrní nejen značce auta, ale i pohonu, na které je poháněno. Česká republika má tak kromě budování infrastruktury pro elektromobily před sebou i výzvu v přesvědčení řidičů, že je ekologičtější varianta vozu lepší volbou. Volbou, kterou ocení nejen oni, ale především planeta.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články